ראש חודש: נקודת ההתחדשות

by R24App
524 views

– "חודש" – מלשון חידוש, על שם החידוש דמולד הלבנה, שלאחרי שהולכת ומתמעטת (בחציו השני של החודש) עד שמתעלמת ומתכסה לגמרי (בערב ר"ח), נעשית ההולדה שלה באופן של התחדשות

 

באיור: הסיבוב החודשי של הלבנה: הדוגמא להתחדשות אצל בני ישראל. שינוי צורת הלבנה במהלך החודש מתרחשת כתוצאה משינוי המיקום של הירח ביחס לכדור הארץ וביחס לשמש. השמש מאירה כל הזמן על חצי מהירח שפונה אל השמש. רוב החודש אנו רואים רק חלק מאותה מחצית. 

מדברי הרבי:

– ואף שמולד הלבנה הוא באופן של נקודה בלבד, הרי, להיותה נקודה של לידה, נכלל בה כל ההמשך שלאחרי זה (בדוגמת התכללות כל מציאות האדם במשך כל ימי חייו – ברגע שנולד ויצא לאויר העולם), ולכן נקרא בשם "ראש (חודש)", בדוגמת הראש שכולל כל מציאות האדם.

ראו יותר בשיחתו של הרבי לפרשת תודלדות (ה'תשנ"ב). כל יום ניתן לשמוע קטעים משיחותיו של הרבי בפודקאסט "דבר מלכות" במסך הראשי של האפליקציה R24.

Leave a Comment

Related Posts