היום בספר תהלים: 26 פסוקים, 26 דורות

by R24App
512 views

 

במשך יותר מ-2447 שנים, עד למתן תורה (בסיוון 2448) העולם התקיים אך ורק הודות לחסדיו של הבורא.

הרמ"ק כותב שסוד המזמור עמוק מאוד, ופסוקיו כ"ו – כנגד שם ה', שיוצא 26 בגימטריה.

מזמור זה נאמר גם בסדר פסח (נכלל בתפילת הלל).

Leave a Comment

Related Posts