הרבי: ”הליכה אמיתית פירושה – הליכה שלא בערך, שיוצא לגמרי ממקומו ומצבו הקודם”

by R24App
515 views

בשנת 2023, בהיותו בן 75, מקבל אברהם אבינו את הציווי "לך לך". הוא עוזב את מקום מגוריו, עיר חרן, והולך לכיוון ארץ ישראל. מהציווי המפורסם הזה מתחיל עיקר הסיפור של אברהם אבינו בתורה.

בשיחתו לפרשת "לך" לך מציין הרבי:

– וזהו החידוש ד"לך לך מארצך גו' אל הארץ אשר אראך" – שאברהם לא הסתפק בעבודתו במשך שבעים שנה וחמש שנה הקודמות, אפילו שהיתה זאת עבודה נעלית ביותר – אלא לפי ציווי ה' הוא יצא ממקומו ומרגילותו כו', ויצא לדרך.

ואז נתחדשה העבודה באופן של הליכה ("לך"), שהליכה אמיתית פירושה – הליכה שלא בערך, שיוצא לגמרי ממקומו ומצבו הקודם (אפילו דקדושה), הליכה שלמעלה ממדידה והגבלה, ובזה גופא – הי' אצלו המשך של הליכות ונסיעות דרגא אחר דרגא:

"ויסע אברם הלוך ונסוע גו'" (לך לך יב, ט.).

משיחות ש"פ לך לך, י"א מר-חשון ה'תשנ"ב (סעיף ט').

במהלך השבוע פרשת לך לך ניתן לשמוע את השיחה של הרבי בפודקאסט היומי "דבר מלכות" במסך הראשי של האפליקציה.

האזנה ולמידה מהנה!

Leave a Comment

Related Posts