רבי יהודה אומר, כנור של מקדש של שבעת נימין היה, שנאמר (תהילים טז) שובע שמחות את פניך, אל תיקרי שובע אלא שבע, ושל ימות המשיח שמונה, שנאמר (שם, יב) למנצח על השמינית

גמרא, ערכין יג, ב

הנימה השמינית

by R24App
532 views

Leave a Comment

Related Posts