האם ייתכן ששבוע אחד כולל את העבודה המעשית של כל ימות השנה?

by R24App
501 views

 

מדברי הרבי:

"שבת פרשת נח היא שבת כללית, להיותה השבת הראשונה שבה נשלמת העבודה דששת ימי המעשה שלאחרי שבת בראשית" (שיחת ד' מר-חשון ה'תשנ"ב).

פרשת בראשית, אותה קראנו בשבת שעברה, מתארת את תהליך בריאת העולם. היא הפרשה בה אנחנו פותחים את השנה. אנו קוראים אותה בזמן המעבר: מצד אחד, אנו משלימים את חודש החגים, מצד שני – חוזרים לחיי היום יום הרגילים.

אם שבוע "בראשית" מהווה דוגמא פנימית לשבעת ימי הבריאה, לשבוע של פרשת נח יש אופי שונה לחלוטין. החגים מאחורינו. הבריאה נשלמה והועברה לידינו. הגיע הזמן לעבודה בפועל.

למרות כל השוני, גם את פרשת נח מכנה הרבי בתואר "פרשה כללית": אם פרשת בראשית מאירה את כל ימי השנה בכוח, פרשת נח מציגה את כל השנה בפועל:

ונמצא, ששבת בראשית כוללת העבודה דכל ימי השבוע (בכל השנה) כפי שהיא "בכח", ושבת פרשת נח (לאחרי העבודה בפועל במשך ששת ימי המעשה) כוללת ומהוה "אבן הבוחן" לעבודה דכל ימי השבוע (בכל השנה) כפי שהיא "בפועל".

ההמשך יבוא…

בכל יום השבוע ניתן לשמוע את השיחה של הרבי בפודקסט "דבר מלכות" במסך הראשי של האפליקציה R24.

Leave a Comment

Related Posts