ה' בטבת: דידן נוצח!

האם מצוות פדיון שבויים מתייחסת גם לספרים?

by R24App
561 views

 

פדיון שבויים הוא אחד מהנושאים המרכזיים בפרשת ויגש, הפרשה שאנחנו קוראים השבוע. באחת משיחותיו, מגלה הרבי כי מצווה זו מתייחסת לא רק לבני אדם אלא גם לספרים.

ספרי התורה שבעל פה לא יכולים להפיץ את האור שיש בהם כל עוד הם נמצאים על המדפים של חנויות הספרים. כאשר אנחנו רוכשים את הספרים האלו, זה גם נחשב למעין פדיון שבויים! בכל קנייה של ספרי קודש, לא רק שאנחנו מוסיפים 'יהלומים' ו'מרגליות' לספריה בבית, אלא אנחנו גם מסייעים לפדיון שבויים – פדיון של ניצוצות חכמה וקדושה, ומכיוון שמצווה גוררת מצווה, בסופו של דבר זה יביא גם לפדיון בני ישראל.

 

מתוך דברי הרבי:

– ויש להוסיף, שגם ענין זה (השייכות דפדיון שבויים להגאולה) מודגש במיוחד בנוגע לפדיון שבויים של ספרים – כידוע, שענין הגאולה תלוי בהפדיון (הבירור וזיכוך והעלאה) דכל ניצוצי קדושה שנמצאים עכשיו "בשבי’" בהעלם והסתר של העולם; וכיון שכל הענינים מתחילים ונמשכים מהתורה – מובן אפוא, שהכח לזה בא מענין דוגמתו בתורה – הפדיון דעניני תורה המצויים בשבי’. (מתוך השיחה של הרבי, ה’ טבת, ה’תשנ"ב)

 

ה' בטבת הוא אחד מהתאריכים החשובים בלוח השנה החסידי. ביום זה, בשנת ה'תשמ"ז, התקבל והתפרסם פסק הדין של בית המשפט הפדרלי בארצות הברית, על משפט הספרים מהספרייה של הרבי הריי"ץ (שהוא הביא איתו מרוסיה). בית המשפט הכריז שהספרים שייכים לספריית אגודת חסידי חב"ד ולכל החסידים. החסידים קיבלו את הבשורה בשמחה ובשירת הניגון דידן נוצח.

• בימים שלאחר הניצחון בדין, וגם בשנים לאחר מכן, לימד הרבי שלוש הוראות למעשה מהסיפור של ה' בטבת:

• חשוב שכל אחד ואחת יקים בביתו ספריית ספרי קודש, וישתדל להוסיף ולהרבות בה ספרים וכתבי קודש בנגלה ובחסידות, שיהיה ביתו "בית מלא ספרי קודש".

• חשוב להוסיף בלימוד התורה והחסידות בכמות ובאיכות.

חשוב לחזק את "ספריית אגודת חסידי חב"ד העולמית". כל מחבר ספרים וכל מי שיש בידו ספרים נדירים, מתבקש לשולחם לספריה זו:

 

– היות שהשלימות דלימוד הספרים שלפני זה (שפדיונם נפעל בה’ טבת) תלוי’ בלימוד הספרים הנמצאים לע"ע בשבי’, נמצא, ששלימות הפדיון דספרים אלו (בה’ טבת) – כאשר זה מביא לפדיון של הספרים האמורים (וכל שאר הספרים) אשר ממתינים עדיין לפדיונם. (מתוך השיחה של הרבי, ה’ טבת, ה’תשנ"ב)

 

Leave a Comment

Related Posts