היום החמישי והשישי אחרי ”בראשית” – הכנה לשבת

by R24App
552 views

 

ביום החמישי של הבריאה העולם התמלא ביצורים החיים הראשונים: "שרצו המים נפש חיה ועוף יעופף על הארץ" (בראשית א כ). ביום הששי (בבוקר, כפי שמציין הרמב"ן) – "תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה" (בראשית א כד). הרמב"ן רואה בתהליכים אלו רמז לתקופה היסטורית ארוכה של שלטון מדינות העולם. מדינות אלה יוצרות יסודות לניהול והתפתחות העולם, אך הן לא מיועדות לגילוי הבורא בעולמו.

בימי הבריאה, הראשון שהיה מסוגל לגלות את הבורא היה האדם הראשון, שנברא ביום שישי. בפרספקטיבה היסטורית, זה התפקיד של המשיח המתגלה בעולם עוד באלף השישי ומכניס אותו לעידן חדש – עידן הגאולה.

 

מהלך היסטורי החל מהפרשה הראשונה בתורה – להורדת הקובץ לחצו כאן.

 

האלף השישי של ההיסטוריה – בדומה ליום השישי של הבריאה – הוא הזמן של "בריאת האדם". הרמב"ן מבין את זה כמשל להבאת המשיח:

והיתה בריאתה [של נפש חיה ביום השישי] קודם זרוח השמש כענין שכתוב (תהלים קד כב) תִּזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ יֵאָסֵפוּן וְאֶל מְעוֹנֹתָם יִרְבָּצוּן …. ואחרי עשיריתו כשעור הנץ החמה ליום (עיין פסחים צד) יבא הגואל שנאמר בו (תהלים פט לז) וְכִסְאוֹ כַשֶּׁמֶשׁ נֶגְדִּי זהו בן דוד הנעשה בצלם אלקים (המשך הפירוש לספר בראשית, פרק ב', ג).

 כידוע, היום אנחנו נמצאים כבר אחרי "חצות היום" של האלף השישי. 👇

דברי הרמב"ן בפירושו לפרשת בראשית מחדדים את המסר ששמענו בשיחות רבות של הרבי: העבודה של ששת ימי הבריאה ושל ששת ימי ההיסטוריה הסתיימה, והגיע הזמן לפגוש את ה"אדם". וכדי לעשות זאת אין צורך לחכות אפילו עד לשבת הקרובה (או תאריך מיוחד אחר):

מדברי הרבי:

ויהי רצון שעוד לפני קידוש הלבנה דחודש מרחשון . . "יתקיים בנו מקרא שכתוב: "ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם אמן",

ביאת דוד מלכא משיחא תיכף ומיד ממש.

מקור: משיחות ש"פ נח, ד' מר-חשון ה'תשנ"ב.

בכל יום ניתן לשמוע קטעים משיחותיו של הרבי בפודקאסט "דבר מלכות" במסך הראשי של האפליקציה R24. 

Leave a Comment

Related Posts