ל' בתשרי: יום א' של ראש חודש מר-חשוון

מהי המעלה של ”חידוש הלבנה”?

by R24App
533 views

מגלה הרבי:

– ע"פ האמור לעיל יש לבאר גם תוכן החידוש שבגאולה האמיתית והשלימה ע"י דוד מלכא משיחא – "שהם עתידים להתחדש כמותה", בדוגמת החידוש דמולד הלבנה דוקא, ולא בדוגמת מילוי ושלימות הלבנה!

 

מדי חודש בסוף מחזור הירח, הלבנה לא נראית בשמים. אפשר לקרוא לזה "כיסוי", אבל הפרדוקס הוא: הכיסוי הזה – הוא התנאי להתגלותה של הלבנה בשמיים למחרת, בראש חודש.

 

… המעלה העיקרית דגאולה האמיתית והשלימה מתבטאת בהחידוש שברגע המולד – כיון שאז מתגלית מציאות הלבנה, ודוגמתו בישראל ("שהם עתידים להתחדש כמותה") התגלות עצם המציאות דישראל (עצם הנשמה), ולא עוד אלא שהעצם נמשך ובא בגילוי ממש, היינו, שגם בדרגת הגילויים . . נרגש העצם שלמעלה מגילויים (החידוש שברגע המולד), שלעתיד לבוא יראו בפועל ובגלוי את מציאותם האמיתית של ישראל…

 

ראו יותר בשיחתו של הרבי לפרשת תודלדות (ה'תשנ"ב). כל יום ניתן לשמוע קטעים משיחותיו של הרבי בפודקאסט "דבר מלכות" במסך הראשי של האפליקציה.

Leave a Comment

Related Posts