כל דין מלובש בו מבחינת החסד בהעלם... ובכלות מידת הדין, שם דוקא יגלה עוז האהבה שהיה מלובש בו.

מתוך המכתב של אדמו"ר האמצעי (לקהילת חסידים בעיירה צ'שניק)

החסד שמסתתר בתוך הדין

by R24App
514 views

Leave a Comment

Related Posts