כ”ט בכסלו: הנר החמישי של חנוכה

הרבי: "ככל שהולך ומתגבר החושך בעולם, הולך ומתגבר גם בהתגלות התורה, "תורה אור", להאיר את העולם..."

by R24App
558 views

 

בשונה משאר החגים, חנוכה הוא הוא יום טוב מדברי סופרים – ולא כפסח, שבועות וסוכות שהם מן התורה. נס החנוכה התרחש בתקופה חשוכה בתולדות עם ישראל: "כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך". איך יתכן שדווקא חנוכה הוא היום טוב היחידי מבין כל הימים טובים שקשור עם שמן שבתורה – "רזין דרזין" שבתורה?

מתוך ההסבר של הרבי:

– ונקודת הביאור בזה – שהסדר דהתגלות התורה . . הוא באופן שככל שהולך ומתגבר החושך בעולם, הולך ומתגבר גם בהתגלות התורה, "תורה אור", להאיר את העולם.

מתוך השיעור האינטרקטיבי המבוסס על שיחתו של הרבי. לצפייה בשיעור המלא – לחצו כאן

ולכן, מצד גודל הירידה "כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל", היה צורך בהוספה והתגברות אור התורה, על ידי התגלות דרגא נעלית יותר בתורה, "שמן" שבתורה, "רזין דרזין" שבתורה…

מתוך שיחתו של הרבי לפרשת מקץ, ה'תשנ"ב. 

האיור של בית המקדש – מתוך הספר:
Beit HaMikdash: The Temple and the Holy Mount by Zalman Menachem Koren

Leave a Comment

Related Posts