כ”ה בכסלו: הנר הראשון של חנוכה

מדברי הרבי: מגלים את ה"רזין דרזין" של החג האהוב

by R24App
549 views

כידוע בחנוכה נוהגים לאכול מאכלים מטוגנים בשמן – זכרון לנס פך השמן. הסבר של הרבי מוסיף למנהג זה טעם נוסף:

– ידוע שלחם ומים, יין ושמן רומזים על דרגות שונות בתורה: לחם ומים – רומזים על נגלה דתורה, יין רומז על רזין (נסתר) שבתורה, ושמן רומז על רזין דרזין שבתורה…

מתוך המאכלים האלה, רק לשמן יש תכונה מיוחדת: בהיותו מאכל חשוב, אנחנו כמעט ולא משתמשים בו בתור משקה בפני עצמו.

ממשיך ומגלה הרבי:

– … יין רומז על רזין דתורה ששייכים לגילוי, כמו היין שבזמנים מיוחדים משתמשים בו בתור משקה, ושמן רומז על רזין דרזין שבתורה שלמעלה מגילוי, כמו השמן שאינו ראוי לשתיה בפני עצמו (ועד שמזיק להאדם, כיון שאינו כלי לדרגא נעלית כזו) – כי אם לערב טיפין ממנו בתוך מאכל אחר…

מתוך שיחתו של הרבי לפרשת מקץ, ה'תשנ"ב.

Leave a Comment

Related Posts