ה' בתמוז

by R24App

"וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש…" (יחזקאל א ד). מעשה מרכבה הוא שם כולל לדרגות האלוקות של …

12

by R24App

למה יש דווקא 12 חודשים בלוח שנה? במאמרו "מחר חודש" מגלה אדמו"ר הזקן: כל חודש משקף אחד מי"ב הצירופים של שם ה'.

כ”ח בסיון:

by R24App

  השבוע: 82 שנים מאז הגעתם של הרבי והרבנית חיה מושקא לארצות הברית (בשנת 5701), וכמו כן – להתחלת הזינוק בהפצת התורה ברחבי העולם. בכ"ח בסיון שנת תש"א (23.06.41) בשעה …