חסידים חגגו את י"ט בכסלו מאז שהאדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, בעל ה"תניא" והשולחן ערוך, השתחרר ביום זה ממאסרו בפטרבורג (רוסיה) בשנת 5559 (1798). ביום זה מציינים גם את …

י”ז בכסלו:

by R24App

  אחד מאנשי הרוח הגדולים בתקופת הבית השני היה עזרא הסופר, הנקרא כך על שם מקצועו – העתקת ספרי תורה. הוא נולד בבבל, אך לא רצה להישאר במדינה למרות העתיד …

ט”ו בכסלו:

by R24App

במסכת כתובות, מסופר, שרבי יהודה הנשיא במשך שנה תמימה מאז "הלוויתו" היה מגיע לביתו מידי ליל שבת, עורך קידוש עבור בני הבית ומוציא אותם ידי חובת המצווה.

י”ד בכסלו

by R24App

  ביום י"ד בכסלו שנת תרפ"ט התקיימה חגיגת הנישואין של הרבי והרבנית חיה מושקא שניאורסון – ביתו של רבי יוסף יצחק שניאורסון (האדמו"ר הריי"צ). הידיעה על חתונה זו עוררה סערה …

י”ג בכסלו:

by R24App

י"ג בכסלו הוא יום הסתלקותו של רב אבינא בר רב הונא, ראש ישיבת סורא ועורך התלמוד הבבלי, הידוע בשם "רבינא האחרון". הסתלקותו של רבינא בר רב הונא מציינת את סיום …

י”א בכסלו:

by R24App

  ביום זה בשנת ה'תרפ"ט (5689) הרבי עלה לתורה ("אופרופעניש") במניין של הרבי הריי"צ בריגה. לאחר התפילה נערכה התוועדות עם האדמו"ר הריי"צ, בה הוא אמר את מאמר ד"ה "וכל בניך …