ט' בתשרי: מה להספיק עד ליום הכיפורים?

by R24App
555 views

 

רשימה זו ניתנת רק לתזכורת ובתור נקודת התייחסות. בכל שאלה הקשורה למעשה בפועל, מומלץ לפנות לרב.

 

 1. כפרות – נוהגים לעשות באשמורת הבוקר של ערב-יום-הכיפורים.
 2. פדיון הכפרות – ראוי לתת את פדיון הכפרות לעניים או לקופות הצדקה בו ביום, ובהקדם האפשרי.

 

החל מהבוקר

 1. גברים נוהגים לטבול במקווה 3 פעמים: לפני שחרית, לפני מנחה ואחרי סעודה מפסקת.
 2. בתפילת שחרית – מדלגים על: מזמור לתודה, תחנון, "אבינו מלכנו","למנצח" ו"תפלה לדוד". אין מאריכים בתפילה.
 3. שלושה פרקי תהלים – קי"ב–קי"ד.
 4. אחרי שחרית מבקשים 'לעקאח' (עוגת דבש), וגם אוכלים ממנו. מחלקים לחברים ולילדים.
 5. מרבים בצדקה, ובפרט לפני תפילת מנחה.
 6. מרבים באכילה ובשתיה כשיעור שני ימים – ערב יום-הכיפורים, ויום-הכיפורים. פורסים מפה על השולחן כמו בשבת וביום טוב.
 7. החל מערב יום הכיפורים (ועד הושענא רבה), בתחילת הסעודה טובלים פרוסת המוציא בדבש (אבל על השולחן שמים גם מלח).
 8. נוהגים לאכול 'קרפלך' (כיסני-בצק ממולאים בבשר). לא אוכלים: שומשום ובשר בהמה. בנוסף לכך, הגברים לא אוכלים: שום וביצים. אפשר לאכול מאכלי חלב בסעודה הראשונה של היום.
 9. מבקשים מחילה איש מרעהו.

 

יום

 1. ל"ט מלקות – לפני לפני טבילה ותפילת מנחה.
 2. נוהגים להקדים את תפילת מנחה כדי להספיק לחזור הביתה ולערוך סעודה מפסקת.
 3. לאחר תפילת מנחה, אחר 'יהיו לרצון' הראשון, אומרים וידוי ו'על חטא'. אין אומרים תחנון ואין אומרים "אבינו מלכנו".

 

לקראת השקיעה

 1. בסעודה המפסקת – ממעטים במלח. גברים ונערים לא יאכלו מאכלי חלב וחמאה ולא תבלינים חריפים. יש לסיים את הסעודה מבעוד יום.
 2. זוג נשוי דואגים להשאיר אור דלוק באופן שהאור יכנס לחדרם.
 3. הדלקת נר נשמה – מי שאחד מהוריו נפטר, מדליק נר נשמה בביתו.
 4. החלפת נעלי העור לנעליים ללא עור.
 5. לבישת קיטל (החל מהשנה השניה לאחר הנישואין).
 6. מתעטפים בטלית כנהוג, ומברכים עליו לפני השקיעה.
 7. מדליקים נר (שידלוק עד למוצאי יוהכ"פ) כדי שיהיה אפשר לברך את ברכת "בורא מאורי האש" בהבדלה.
 8. הדלקת הנרות: מברכים (לאחריה): "להדליק נר של יום הכיפורים" ו"שהחיינו".
 9. ברכת הבנים והבנות – לפני תפילת "כל נדרי", כשלבוש בקיטל ועטוף בטלית.
 10. כל איש נשוי מדליק "נר חיים" (מביאים נר לבית הכנסת ונותנים לגבאי שידליק).

 

גמר חתימה טובה!

Leave a Comment

Related Posts