ט' בכסלו – יום הולדתו של רבי דובער, האדמו”ר האמצעי

למה החסידות שלימד האדמו”ר האמצעי נמשלת ל”רחבות הנהר”?

by R24App
528 views

 

ט' בכסלו – יום הולדתו של רבי דובער שניאורי, האדמו"ר האמצעי. הנהגת החסידות בדורו, הדור השני של חסידות חב"ד, התאפיינה בהתרחבות ובשופי. האדמו"ר האמצעי כתב וחזר באריכות אלפי מאמרי חסידות.

חלק גדול מהמאמרים שאמר אדמו"ר האמצעי, הודפסו על ידו בספרים שהוציא לאור במשך שנות נשיאותו. הרבי ציין במיוחד את יגיעתו של אדמו"ר האמצעי בהדפסת ספריו. הוא אפילו טרח להדפיסם בחלקים כדי להקל על החסידים שלא היו בידיהם האמצעים לקנות אותם.

 

מתוך ההסבר של הרבי:

– ידוע שגילוי תורת חסידות חב"ד היה באופן מסודר, וכל אחד מרבותינו נשיאינו גילה ופעל עוד שלב ודרך בגילוי, בהתאם לסדר ההתגלות של שכל חדש [אף על פי שמיהו זה ואיזה הוא להיכנס ולחלק בין מאורות החסידות, אבל רבותינו נשיאינו עצמם גילו את הדרגות]:

אדמו"ר הזקן הוא דרגת החכמה של תורת החסידות – הוא גילה את ענייני החסידות באופן של נקודה.

אחריו אדמו"ר האמצעי – דרגת הבינה – הביא את הנקודה (נקודת החכמה) בביאור רחב בהבנה והשגה, ועד בהתפשטות והתרחבות, "רחובות הנהר" של בינה, בדוגמת מי הנהר (בינה) הנמשכים ממעין (חכמה), אלא שבנהר הם מתרחבים ומתפשטים. וכפי שרואים בדרושי החסידות שלו, שעניני החסידות של אדמו"ר הזקן, באים אצלו בגילוי רב, בהתפשטות ובהתרחבות.

הערה: גם אצל הצמח-צדק מצינו הרחבה גדולה בתורת החסידות, אבל עיקר חידושו הוא (בספירת הדעת -) החיבור דנגלה וחסידות, ההשואה ותיווך של עניני חסידות בדרושי אדה"ז וכו' עם תורת הנגלה כו', ואילו החידוש של אדמו"ר האמצעי הוא, התרחבות גדולה וביאור רחב בהנקודות המובאות בדרושי אדה"ז, כנראה בפועל.

ראה עוד בשיחתו של הרבי בשבת פרשת ויצא, ט' כסלו ה'תשנ"ב.

Leave a Comment

Related Posts