ז' תשרי

יום הולדתו של זבולון בן יעקב אבינו

by R24App
549 views

זבולון בן יעקב הוא בנם השישי של יעקב אבינו ולאה אימנו. הוא נולד בשנה העשירית לשהות יעקב אבינו בחרן (שנת 2,198 לבריאת העולם). שבטו היה ידוע כשבט המצליח במסחר הימי, וכמו כן – היה תומך כספית בשבט יששכר. אחת הסחורות היקרות ששבט זבולון הביא מהים היה חילזון – יצור ימי נדיר שממנו הופק צבע תכלת ששימש לצביעת פתילי ציצית ובגדי כהונה.

בנוסף לכך ידוע כי זבולון אסף מהים דגים יקרים וייצר זכוכית לבנה ייחודית מהחול.

"זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על צידן" (מתוך הברכה של יעקב אבינו לבניו, בראשית מט ג)

תורת החסידות מסבירה כי תפקידו הפנימי של זבולון הוא לגלות את ניצוצות הקדושה הנמצאים בתוך העולם החומרי.

בברכתו של משה רבינו נקבע שבני שבט זבולון ייעשו שותפות עם שבט יששכר: בני יששכר ילמדו את חכמת התורה, ושבט זבולון ידאג לפרנסתם:

"ולזבולן אמר: שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך" (מתוך הברכה של משה רבינו לבני ישראל, דברים לג יח)

מסביר רש"י: "זבולון ויששכר עשו שותפות, זבולון לחוף ימים ישכון ויוצא לפרקמטיא בספינות ומשתכר, ונותן לתוך פיו של יששכר והם יושבים ועוסקים בתורה, לפיכך הקדים זבולון ליששכר שתורתו של יששכר על ידי זבולון הייתה".

לפרטים: סדר הדורות, ילקוט שמעוני על שמות, מגילה ו-א.

Leave a Comment

Related Posts