לפני נשמות הגבוהות כמו רשב״י לא נחרב הבית כלל.

רבי הלל מפאריטש ששמע מר' אייזיק מהאמיל בשם רבינו הזקן (פלח הרמון שמות ע' ז)

לפני נשמות הגבוהות…

by R24App
537 views

Leave a Comment

Related Posts