9.6 גרם

by R24App
524 views

כמה אם כן שוקל גרגר שעורה? על-פי כמה דעות, משקלו של גרגר אחד הוא 0.05 גרם. לפי ההסבר הזה יוצא שמשקל השקל הוא כ-19.2 גרם והמשקל של מחצית השקל הוא כ-9.6 גרם.

בימינו נושא זה מקבל משמעות מעשית בערב חג פורים.

ביום זה נוהגים לתרום לצדקה את השווי של שלוש מטבעות של מחצית השקל עבור כל אחד מבני המשפחה. את התרומה נהוג להעביר למקדש מעט – בית הכנסת.  הערך הכספי המדויק של סכום זה משתנה מדי שנה וניתן לחשב אותו על-פי השווי השוקי של גרם הכסף.

הערה: מאמר זה מכיל מידע כללי. כדי לקבל הוראות למעשה אנחנו ממליצים לפנות לרב. 

לפרטים: זכר למחצית השקל – הלכות נתינת מחצית השקל בימינ

Leave a Comment

Related Posts