י”א באדר:

משנה: בני הכפרים מקדימים את הקריאה ל”יום הכניסה”

by R24App
496 views

 

המשנה בתחילת מסכת מגילה מבארת שישנם שלשה זמנים לקריאת המגילה: בני העיירות המוקפות חומה מימי יהושע בן נון קוראים ביום ט"ו באדר, בני העיירות – ביום י"ד באדר, ובני הכפרים מקדימים את הקריאה ל"יום הכניסה".

"יום הכניסה" הוא היום שבו היו רגילים בני הכפר לבוא לעיר הגדולה כדי לדון בפני בית דין (על-פי תקנת עזרא) וכדי לקרוא בתורה. ימי הכניסה חלו בימים שני או חמישי בשבוע.

בחודש אדר הכפרים היו מקדימים וקוראים את המגילה ביום הכניסה שלהם, כי פעמים רבות הם היו זקוקים לאחד מבני העיר כדי לקרוא להם את המגילה. על-פי דברי המשנה, הכפרים היו יכולים לקרוא את המגילה החל מי"א באדר.

Leave a Comment

Related Posts