ז' באדר: יום הולדתו של משה רבינו

הרבי: "ביום הולדתו של משה . . גובר מזלם של ישראל"

by R24App
554 views

מגלה הרבי:

– בנוגע לחודש אדר – איתא בגמרא: "כיון שנפל פור בחודש אדר שמח (המן) שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא הי' יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד", היינו, שלידת משה בשבעה באדר פועלת ביטול והפיכת גזירת המן בחודש אדר, באופן ש"החודש גו' נהפך גו' לשמחה"…

… ע"פ הידוע שביום הולדתו של אדם "המזל השולט ביום ההוא עוזר לו" (ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח), היינו, שהמזל דהיום עוזר להאדם ש"מזלו (של האדם) גובר" (כלשון הכתוב "וגבר ישראל"), יש לומר, שביום הולדתו של משה – "משה הוא ישראל () וישראל הם משה . . נשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא הכל" (פרש"י חוקת כא, כא)

וכיון ש"אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" (תקו"ז תס"ט), כולל משה את כל בנ"י עד סוף כל הדורות – גובר מזלם של ישראל.

ראו עוד בשיחתו של הרבי לפרשת תצוה (5752). 

חדש 👇! ליווי אינטראקטיבי המבוסס על השיחה של הרבי להצגה בשיעור, בהתוועדות או באירוע שלכם. לחצו כאן כדי לראות את המשך מהמצגת

Leave a Comment

Related Posts