ועשרת הדיברות כוללים כל התורה כולה, ובי' (10) דיברות - תר"כ (620) אותיות כמנין כתר התורה. ותרי"ג אותיות (613) - בכל אות מצווה אחת מתרי"ג מצוות. וז' (7) אותיות היתירות - הם ז' מצוות דרבנן.

השל"ה בפרשת יתרו

כל התורה כולה

by R24App
510 views

Leave a Comment

Related Posts