כיצד השם של חודש שבט רומז על עניין המנהיגות?

by R24App
538 views

 

• בתורה, המילה "שֵׁבֶט" מרמזת על שושלת המלוכה של דוד המלך ושלמה בנו. כידוע דוד הינו צאצא ישיר של יהודה בן יעקב אבינו עליו נאמר: "לא יסור שֵׁבֶט מיהודה" (בראשית מט, י), המנהיגות נשמרת עבור הצאצאים של יהודה.

• המילה שֵׁבֶט מופיעה שוב בספר "במדבר": "…דרך כוכב מיעקב וקם שֵׁבֶט מישראל" (במדבר כד, יז). לפי דעת הרמב"ם, פסוק זה מדבר על זמן "התגלותו של מלך המשיח שעליו נאמר הביטוי "וקם שֵׁבֶט מישראל."

Leave a Comment

Related Posts