רב הונא אמר בשם בר קפרא: בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים: שלא שנו את שמם ואת לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה. לא שנו את שמן: ראובן ושמעון נחתין (יורדים) - ראובן ושמעון סלקין (עולים)...

ויקרא רבה לב ה

ראובן ושמעון יורדים – ראובן ושמעון עולים

by R24App
540 views

Leave a Comment

Related Posts