האם קראתם פעם את ”ספר הישר”?

by R24App
634 views

 

על כך מדבר הרבי בשיחתו לפרשת ויחי – הפרשה המסיימת את ספר בראשית:

שם הפרשה – "ויחי יעקב" – שכיון ש"יעקב" הוא "בחיר האבות", מהווים חיי יעקב הסך-הכל ד"ספר הישר", "ספר אברהם יצחק ויעקב", ועל ידו נמשכים לכל בני ישראל כל עניני האבות שב"ספר הישר" (וההמשכה עצמה היא באופן ד"ישר יחזו פנימו"), ועד שנעשה המעמד ומצב ד"ויחי יעקב" אצל כל בנ"י עד סוף כל הדורות…

ראו עוד בשיעור האינטראקטיבי המבוסס על שיחתו של הרבי לפרשת ויחי (משיחות ליל ויום* ג' פ' ויחי, עשרה בטבת (יהפך לשמחה) וש"פ ויחי, י"ד טבת ה'תשנ"ב).

Leave a Comment

Related Posts