י”ד בכסלו

הרבי: "זה היום שבו קישרו אותי עמכם, ואתכם עמי…"

by R24App
547 views

 

ביום י"ד בכסלו שנת תרפ"ט התקיימה חגיגת הנישואין של הרבי והרבנית חיה מושקא שניאורסון – ביתו של רבי יוסף יצחק שניאורסון (האדמו"ר הריי"צ).

הידיעה על חתונה זו עוררה סערה בעולם היהודי. אלפי אורחים הגיעו לוורשה שבפולין, בה התקיים הטקס. החתונה נערכה בחצר ישיבת תומכי תמימים ורשה. לטקס קבלת הפנים היה ניתן להיכנס רק עם כרטיס הזמנה, ולמרות מגבלות השטח, אולם הישיבה הצליח להכיל כאלף אורחים. אבל החופה שנערכה בחצר הייתה פתוחה לכולם, ויותר מחמשת אלפים איש הגיעו כדי להשתתף בשמחתם של החתן והכלה…

מסדר הקידושין היה הרבי הריי"צ שגם אמר את כל שבע-הברכות. את הכתובה קרא האדמו"ר מראדזין – רבי מרדכי יוסף אלעזר. במהלך סעודת החתונה עבר הרבי הריי"צ משולחן לשולחן עם מגבת מלצרים על כתפו, חילק משקה ובירך את האורחים. סעודת החתונה, החגיגה והריקודים נמשכו עד שבע בבוקר.

הוריו של הרבי נבצרו מלהשתתף בחתונה עקב איסור היציאה מברית המועצות, והם ערכו במקביל אירוע חגיגי לציון חתונת בנם בעיר מגוריהם (כיום העיר דניפרו). באירוע השתתפו ידידים רבים והשמחה הייתה כל כך גדולה, שהיה מורגש כאילו החתן והכלה נמצאים שם ביחד עם המתאספים.

בשנת תשי"ד, בה ציינו חצי יובל שנים לחתונה, ערך הרבי התוועדות פתאומית, בה סיפר על מנהגי הרבי הריי"צ ביום החתונה, כשהוא הוסיף והתבטא על יום נישואיו:

"זה היום שבו קישרו אותי עמכם, ואתכם עמי, וביחד נתייגע ונביא את הגאולה. האמיתית והשלימה, יעזור ה' יתברך שנראה פרי טוב בעמלינו" (משיחת שבת פרשת וישלח, י"ד כסלו תשי"ד).

הרבי – על עצם שמחת החתונה:

– אחד משבע הברכות שקבעו אנשי כנסת הגדולה לברך בחתונה היא: "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם". כלומר ששמחת החתן והכלה תהיה כמו שהיתה לאדם הראשון וחוה בגן עדן – ששם היתה שמחה אמיתית מתוך חירות וחופש מכל חטא ועוון. עצם החתונה של כל אחד ואחת מישראל היא כמו עצם החתונה של אדם וחוה. ומה הוא העצם? בחתונה הכוח האינסופי של הבורא בא לידי ביטוי בלידת ילדים. כוח זה לא מתגלה בצורה כל כך מוחלטת בשום עניין אחר – לא בעולמות רוחניים או בעולם הזה הגשמי… (מתוך השיחה של הרבי בי"ד כסלו 5741, תרגום חופשי מעידית).

Leave a Comment

Related Posts