י”ג בכסלו:

נחתם התלמוד הבבלי

by R24App
514 views

י"ג בכסלו הוא יום הסתלקותו של רב אבינא בר רב הונא, ראש ישיבת סורא ועורך התלמוד הבבלי, הידוע בשם "רבינא האחרון".

הסתלקותו של רבינא בר רב הונא מציינת את סיום תקופת האמוראים ותחילת תקופה חדשה, תקופת הסבוראים. אחרי התקופה של "רבינא האחרון", התלמוד נחתם, והדור הבא של החכמים (סבוראים) עסקו בעיקר בהסברה, הטמעה והשלמה של התלמוד.

Leave a Comment

Related Posts