י”א בכסלו:

שבת החתן של הרבי בשנת ה'תרפ"ט (5689)

by R24App
550 views

 

ביום זה בשנת ה'תרפ"ט (5689) הרבי עלה לתורה ("אופרופעניש") במניין של הרבי הריי"צ בריגה. לאחר התפילה נערכה התוועדות עם האדמו"ר הריי"צ, בה הוא אמר את מאמר ד"ה "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך".

בשנים שלאחר מכן, הרבי אמר פעמים רבות כי חתונת כל אדם היא האירוע המרכזי – "הכללי" – בחייו. אך כשמדובר בחתונה של מנהיג – נשיא בישראל – כבר לא מדובר באירוע פרטי. חתונתו מהווה חשיבות לכל כלל ישראל.

החסידים מייחסים את הביטוי הזה קודם כל לרבי עצמו.

בי"ד כסלו יחול יום חתונתם של הרבי והרבנית חיה מושקא, בתו של הרבי הרי"צ. חסידים רבים כבר מתכוננים לציין את התאריך הזה על ידי עריכת התוועדויות משמחות.

מזל טוב!

Leave a Comment

Related Posts