כ' בחשוון:

יום הולדתו של הרבי הרש”ב

by R24App
530 views

ביום הולדתו של אדם מזלו גובר. ביום לידתם של צדיקים, גובר המזל של כלל ישראל. כפי שמוסבר בחסידות, המילה "מזל" היא מלשון "נוזל". ביום זה הקב"ה מזיל לאדם שפע מלמעלה, שמשפיע על כל השנה.

מדברי הרבי:

… ידוע גם סיפור ק"כ מו"ח אדמו"ר (הרבי הריי"צ) שהיה שומע מאמר חסידות מאביו, כ"ק אדמו"ר נ"ע (הרבי הרש"ב) ביום הולדתו (דכ"ף מרחשון), עד יום ההולדת האחרון בחיים חיותו בעלמא דין – כ"ף מרחשון שנת פר"ת שאז שמע מאמר חסידות על פסוק מפרק ס' שבתהלים – מאחר שאז התחילה שנת השישים דכ"ק אדמו"ר נ"ע (הרבי הרש"ב)…

והנה, סדר זה הוא לא רק בחיים חיותו בעלמא דין, אלא גם לאחרי ההסתלקות – כידוע דשימת כ"ק מו"ח אדמו"ר בקשר לאמירת חסידות על פסוק בפרק פ"ד בתהילים, כאשר פרק זה היה הפרק המתאים למספר שנותיו (אע"פ שזה היה לאחרי הסתלקותו).

זאת אומרת: ביום ההולדת מזלו גובר (1), ונפעל ענין של עליה באופן שאין זה בערך כלל לגבי דרגתו הקודמת. וענין זה מתבטא בזה שמתחילים לומר פרק חדש בתהלים, ופרק זה שייך לכל משך השנה כולה, עד יום ההולדת בשנה הבאה (2)…

(מתוך שיחתו של הרבי, כ"ף מרחשון ה'תשמ"ב).

הערות
1. ביום הולדתו של אדם מזלו גובר. ביום לידתם של צדיקים, גובר המזל של כלל ישראל.
כפי שמוסבר בחסידות, המילה "מזל" היא מלשון "נוזל". ביום זה הקב"ה מזיל לאדם שפע מלמעלה, שמשפיע על כל השנה. ויותר לעומק, מסביר האדמו"ר הזקן: "הנה נודע שלא כל הנשמה כולה בכללה היא מלובשת בגוף האדם למטה . . אלא קצת הארה מן הנשמה היא המתלבשת בגוף, וכל הנשמה כולה היא למעלה בבחינת מקיף, ונקרא מזל בלשון רז"ל שאמרו אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי, ואין הכוונה על מזל ממש שהרי אין מזל לישראל, אלא הכוונה על הנשמה שלמעלה שאינה מלובשת בגוף…" (ליקוטי תורה, שיר השירים טז, ד).

2. יש מנהג של הבעל שם טוב לומר בכל יום את פרק התהילים המתאים למספר שנותיו של האדם. כדי לחשב את המספר של הפרק, מוסיפים "1" למספר שנותיו הנוכחי (לדוגמא, בן 24 אומר פרק כ"ה בתהלים). כל שנה ביום ההולדת, מתחילים ללמוד פרק אישי חדש.
אצל חסידים נהוג לומר בכל יום גם את הפרק של הרבי, והורים נוהגים לומר גם פרק עבור ילדיהם הקטנים שאינם יודעים לומר בעצמם.

 

Leave a Comment

Related Posts