… בפרשת בראשית מדובר אודות שלימות העולם . . כפי שהוא מצד בריאתו ע"י הקב"ה, ולכן, כשהעולם יורד ממדרגתו כפי שצ"ל מצד רצון הקב"ה לא יכול להיות קיום העולם... ובפרשת נח מדובר אודות שלימות העולם כפי שהוא מצד עצמו, שגם במצב ירוד ניתן כח לבירור וזיכוך העולם (ע"י התשובה)...

מדברי הרבי (שיחות ש"פ נח, ד' מר-חשון ה'תשנ"ב)

שלימות העולם כפי שהוא מצד עצמו

by R24App
521 views

Leave a Comment

Related Posts