חידה: האם תראו בפסוק זה 👇 את הרמז למצוות מילה?

by R24App
549 views

 

מגלה הרבי:

– מצות מילה היא למעלה מכל מצוות התורה, ולמעלה משם הוי' – כמרומז במ"ש [הפסוק] "מי יעלה לנו השמימה" [הוא] ראשי תיבות "מילה" וסופי תיבות – שם הוי', שהמילה היא בראשי תיבות, ושם הוי' הוא בסופי תיבות (תו"א ס"פ לך לך).

מקור: משיחות ש"פ וירא, ח"י מר-חשון ה'תשנ"ב, הערה 19. 

Leave a Comment

Related Posts