ז' בחשוון:

שאלת גשמים (בארץ ישראל)

by R24App
501 views

ביום זה מתחילים לומר בארץ ישראל "ותן טל ומטר לברכה" בברכת השנים בתפילת שמונה עשרה. מסביר האדמו"ר הזקן:

– ברכת השנים [בתפילת שמונה עשרה] צריך לשאול בה מטר בימות הגשמים… ומתחילין לשאול בארץ ישראל מליל ז' במרחשון לפי שהיא ארץ הרים וצריכה לגשמים מיד אחר החג… ובבבל וכיוצא בה שאינה ארץ הרים כארץ ישראל וא"צ לגשמים מיד אחר החג מתחילין בליל ס' אחר תקופת תשרי…

ראה עוד: שולחן ערוך הרב, קיז.

Leave a Comment

Related Posts