היום השביעי - שבת, רמז לעולם הבא שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.

הרמב"ן בפירושו לפרשת בראשית (ב:ג)

עולם שכולו שבת

by R24App
541 views

Leave a Comment

Related Posts