א' בחשוון: יום ב' של ראש חודש

למה חודש חשוון נקרא "מר"? על שם טיפות הגשם

by R24App
541 views

חודש חשוון (החודש השמיני בחודשי השנה) מכונה גם "מר חשוון", בתוספת המילה "מר" שמשמעה 'טיפה', כיוון שבו מתחיל הגשם. בספר מלכים הוא מכונה ירח בול.

בחודש זה נבנו בתי המקדשות – בית המקדש הראשון ובית המקדש השני.

על בניית המקדש הראשון בחודש חשוון מסופר בספר מלכים א' (ו:לח):

מפרש רש"י:

"בירח בול" – הוא מרחשון שהעשב בלה בשדה ובוללין לבהמה מן הבית מלשון (שופטים יט כא) ויבל לחמורים (רש"י על מלכים א', ו:לח).

 

יש דעות שגם בית המקדש השלישי יבנה בחודש חשוון. כך מובא בילקוט שמעוני מלכים א' פרק ו':

– … וכן אתה מוצא במלאכת המשכן, א"ר חנינא בכ"ה בכסליו נגמר מלאכת המשכן ועשה מקופל עד אחד בניסן, כמו שכתוב ביום הראשון באחד לכחדש תקים את משכן, והיו ישראל ממלמלין על משה לומר למה לא הוקם מיד שמא דופי אירע בו והקב"ה חשב לערב שמחת המשכן בחדש שנולד בו יצחק דכתיב לושי ועשי עוגות ואמרו לו שוב אשרוב אליך, ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה בו המלאכה אמר הקב"ה עלי לשלם, מה שלם לו הקב"ה חנוכת חשמונאי, וכן מרחשון עתיד הקב"ה לשלם לו.

מהמילים האלה לומדים גדולי חסידות כי בית המקדש השלישי יוקם בחודש חשוון שבו הסתיימה הבנייה של המקדש הראשון.

Leave a Comment

Related Posts