היום הראשון אחרי ”בראשית”

by R24App
550 views

 

מתוך פירוש הרמב"ן:

– … ודע כי נכלל עוד במלת "לַעֲשׂוֹת" כי ששת ימי בראשית הם כל ימות עולם כי קיומו יהיה ששת אלפים שנה (ר"ה לא) שלכך אמרו (ב"ר יט ח) יומו של הקב"ה אלף שנים.

והנה בשני הימים הראשונים היה העולם כולו מים ולא נשלם בהם דבר והם רמז לשני אלפים הראשונים שלא היה בהם קורא בשם ה'. וכך אמרו (ע"ז ט) שני אלפים תהו אבל היתה הבריאה ביום הראשון האור כנגד האלף של ימות אדם שהיה אורו של עולם, מכיר את בוראו.

ואולי לא עבד אנוש עבודה זרה עד שמת אדם הראשון…

מקור: רמב"ן על בראשית ב ג.

Leave a Comment

Related Posts