כ”א בתשרי: יום ז' של חג הסוכות

היום בסוכותינו: דוד המלך ואת הרבי הרש"ב!

by R24App
536 views

 

שבעת ה"אושפיזין" הקשורים לשבעת הימים של חג הסוכות תואמים לשבעת הספירות המוזכרות בקבלה – מספירת החסד ועד לספירת המלכות, ולכן לא מפתיע שהנושא המשותף בין האורחים שבאים לסוכות ביום האחרון של החג, הוא עניין הכתר – כתר המלכות. היום אנו מזמינים לסוכות שלנו את דוד המלך ואת הרבי הרש"ב.

מדברי הרבי:

דוד המלך: "כתר" הוא ענין עיקרי במלכות, כידוע, ועד שבזה תלוי יופי המלך — "מלך ביפיו תחזינה עיניך" (ישעיהו לג יז). ובפרט אצל מלכי בית דוד — כמאמר רז"ל (ע"ז מד, א) "עדות הוא לבית דוד שכל הראוי למלכות הולמתו" (הכתר).

ונוסף לזה: ענינו של דוד המלך הוא — "נעים זמירות ישראל", ספר תהלים, ש"פתח באשרי", ונאמר בו "אשרי" עשרים פעמים — שזהו ענין הכתר, כמבואר ברשימות הצמח צדק לתהלים.

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב: הולדתו של ארמו"ר מהורש"ב נ"ע היתה בשנת כתר"א — ענין הכתר, ובשנת כתר"א גופא — בכ"ף (כ') מרחשון, והכ"ף הוא ענין הכתר (ראה קונטרס חנוך לנער ע׳ 8). וזהו גם הקשר עם העניין המיוחד של הושענא רבה, סיום וחותם של ימי הסוכות ושמחת בית השואבה — כי "נעוץ סופן בתחילתן", [ו"תחילתן" היא] בחינת הכתר.

(מתוך שיחתו של הרבי בליל הושענא רבה ה'תשד"מ)

Leave a Comment

Related Posts