כשם שאדם מעמיד את עצמו בשבת בראשית, כך יהיה כל השנה. האור והחיות . . שמאיר בשבת בראשית, נמשך על כללות השנה.

פתגם חסידי

שבת בראשית נוגעת לכל השנה כולה

by R24App
480 views

Leave a Comment

Related Posts