ג' תשרי

יום הזכרון של מרת דבורה לאה בת אדמו"ר הזקן

by R24App
552 views

ג' תשרי הינו יום ההסתלקות של מרת דבורה לאה, בתו של האדמו"ר הזקן ואמו של הרבי הצמח צדק. בגיל 27, היא מסרה נפשה למען אביה. הצמח צדק הקדיש לה אחד מהניגונים המפורסמים שלו – ניגון דביקות.

Leave a Comment

Related Posts