חכמים הראשונים תקנו בזמן שבית המקדש היה קיים שיתחילו הדרשנים לדרוש ברבים הלכות הרגל שלושים יום לפני הרגל…

שולחן ערוך הרב, אורח חֿיים ריש סימן תכ"ט

שלושים יום לפני החג

by R24App
553 views

Leave a Comment

Related Posts