השבת . . הוא המרכז האמצעי שכל ימי השבוע יונקים ממנה: יום א' ב' ג' נקראין "אחר השבת" שהם מקבלים קדושה משבת העבר, ויום ד' ה' ו' נקראים "קודם שבת" כי הם מושפעים ומקבלים קדושה משבת הבאה.

חיי אדם, שבת ומועדים (א׳:א׳)

שלושה ימים לפני שבת

by R24App
547 views

Leave a Comment

Related Posts