היום בספר תהלים: ”למנצח משכיל לבני קרח” (מב, א)

by R24App
501 views

 

"ובני קרח לא מתו" (במדבר כו,יא)

המזמורים של בני קרח מדברים על זמני הגליות וחרבן בית המקדש ועל מלכות בית דוד. מזמור מ"ב, בו נוהגים לקרוא בז' לחודש, נאמר בלשון יחיד. כאלו כל אחד מבני הגלות הומה וצועק מן הגלות מתוך השתוקקות לארץ הקדש שישוב הכבוד אליה.

"כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלקים (תהלים מב ב)

על-פי פירוש רש"י ורד"ק, המילה "תערג" היא לשון תהמה בקולה, כמו הלשון "נהם" שנאמר באריה.

Leave a Comment

Related Posts