ז’ באדר

יום הולדתו של משה רבינו

by R24App
510 views

 

משה רבינו נולד בז' אדר שנת ב'שס"ח לאביו עמרם בן קהת בן לוי, ולאמו יוכבד בת לוי, לאחר נבואה של אחותו מרים הנביאה כי עתיד להוולד בן שיגאל בני ישראל מגלות מצרים.

בז' אדר שנת ב'תתפ"ח, בגיל 120 שנה, משה רבינו עלה על הר נבו ונעלם מעיניי בני ישראל. אמרו רז"ל:

"יש אומרים: לא מת משה, כתיב הכא: "וימת שם", וכתיב התם: "ויהי שם עִם ה'" (שמות לד, כח), מה להלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש" (סוטה יג, סע"ב).

Leave a Comment

Related Posts