"וישם המלך אחשרש מס על הארץ ואיי הים". משונה אחשורוש זה מכל אחשורוש האמורים בכל המגילה זו ונכתב חסר בלא וי"ו להורות שפירוש משונה מכל דברי ההגדה שהבאנו לעיל. אחשורוש הוא הקדוש ברוך הוא שאחרית וראשית שלו …

"מחיר יין"

מיהו אחשורוש?

by R24App
503 views

Leave a Comment

Related Posts