באחד באדר משמיעין על השקלים [מצוות "מחצית השקל"] ועל הכלאיים.

שקלים א, א

באחד באדר…

by R24App
527 views

Leave a Comment

Related Posts