א’ באדר ב’: ראש חודש

מדברי הרבי הריי"צ: "מנהג עתיק ללמוד בכל ראש חודש פסוק אחד עם פירוש רש"י, ואפשר להוסיף, עם עוד פירושים, מהקאפיטל בתהלים שהוא מסומן במספר שנות חייו"

by R24App
486 views

מנהגי ראש חודש:

  • בתפילות שמונה עשרה ובברכת המזון מוסיפים את הקטע 'יעלה ויבוא'.
  • אומרים הלל אך לא שלם, ומתפללים תפילת מוסף לראש חודש.
  • נוהגים לקרוא בתורה גם אם לא חל בימי הקריאה ועולים לתורה ארבעה אנשים.
  • התועדות – בשנת תש"נ עורר הרבי, שבכל ראש חודש יתאספו יהודים יחד לערוך התוועדויות, ולקשר זאת עם נתינת צדקה.
  • מנהג עתיק על-פי דברי הרבי הריי"צ:

"מנהג עתיק ללמוד בכל ראש חודש פסוק אחד עם פירוש רש"י, ואפשר להוסיף, עם עוד פירושים, מהקאפיטל בתהלים שהוא מסומן במספר שנות חייו. ואם הקאפיטל מחזיק פחות מי"ב פסוקים, וכן בשנת העיבור, אז כופלים שיעלה במספר חודשי השנה, ואם הוא מרובה בפסוקים אזי לומדים שניים או יותר פסוקים בכל ראש חודש". (ספר המנהגים)

  • על פי צוואת רבי יהודה החסיד נהוג לא להסתפר בראש חודש.

Leave a Comment

Related Posts