הסיבה האמיתית לכך שבתקופה האחרונה ניכרת השאיפה לגמר ולסיום תקופת המלחמות בעולם, והתחלת תקופה חדשה של קיום העולם ע"פ צדק ויושר, שלום ואחדות, . . מפני שמתקרבים להזמן שאודותיו הכריזה התורה: "וכתתו חרבותם לאתים" (ישעיהו ב ד).

מדברי הרבי, ז"ך שבט, ה'תשנ"ב

הזמן של שלום ואחדות

by R24App
510 views

Leave a Comment

Related Posts