כ”ט באדר א‘: שבת שקלים

"זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה'" (שמות ל יג)

by R24App
526 views

שבת שקלים הינה השבת שלפני ראש חודש אדר (או שבת ראש חודש אדר). מדי שנה בשבת זו בבתי כנסיות מוציאים מארון הקודש ספר-תורה נוסף, בו קוראים את "פרשת שקלים" – פרשת "כי תשא" המספרת על מצות מחצית השקל (ספר שמות, פרק ל', פסוקים י"א-ט"ז). השנה, היות וזו שנה מעוברת, שבת שקלים היא השבת האחרונה של חודש אדר אלף.

פרשת שקלים הינה אחת מתוך ארבעת הפרשיות שאנו קוראים מדי שנה בחודש אדר, שסדרן הוא: "שקלים" ; "זכור" ; "פרה" ו"החודש".

Leave a Comment

Related Posts