12 ימים עד לראש השנה! ימים כלליים של חודש אלול

by R24App
551 views

 

 • י"ח באלול – חשבון נפש לחודש תשרי של השנה הקודמת
 • י"ט באלול – חשבון נפש לחודש חשוון
 • כ' באלול – חשבון נפש לחודש כסלו
 • כ"א באלול – חשבון נפש לחודש טבת
 • כ"ב באלול – חשבון נפש לחודש שבט
 • כ"ג באלול – חשבון נפש לחודש אדר
 • כ"ד באלול – חשבון נפש לחודש ניסן
 • כ"ה באלול – חשבון נפש לחודש אייר 
 • כ"ו באלול – חשבון נפש לחודש סיוון
 • כ"ז באלול – חשבון נפש לחודש תמוז
 • כ"ח באלול – חשבון נפש לחודש אב
 • כ"ח באלול (ערב ראש השנה) – חשבון נפש לחודש אלול

המנהג הזה מזכיר על כך שחודש אלול הינו הזמן של חשבון נפש. וכפי שכותב על זה הרבי הריי"צ:

"… למרות שהיה עדיין יום קיץ בהיר – האוירה כבר השתנתה. 'ריחו' של אלול החל להיות מורגש, והחלה לנשוב 'רוח' של תשובה. כולם נעשו מתונים יותר, עסוקים יותר במחשבותיהם, והחלו לשכוח את כל דברי החולין", – כך מתאר רבי יוסף יצחק שניאורסון, את ההתחלה של חודש אלול בספרו "ליקטוי דיבורים" (חלק א', עמ' 153).

התשובה היא באוויר וזה נהיה עוד יותר מורגש כאשר אנו מתקרבים לח"י אלול.

Leave a Comment

Related Posts