”האותיות מאירות ומועילות לבטל מחשבות בלתי-רצויות”

by R24App
547 views

 

מדברי הרבי:

…ובמה שכותב אודות עניין המחשבות [המטרידות], מובא בספרים הקדושים [על הפסוק במגילת אסתר]:

"אמר עם הספר ישוב מחשבתו" כו'  (ראה אסתר, ט כה) –

שעל ידי הלימוד בפנים [בתוך הספר], הנה האותיות מאירות ומועילות לבטל מחשבות בלתי-רצויות,

וגם בשעה שאין ספר מצוי אצלו, הרי על ידי שחקוקים במוח הזכרון דברי תורה בכלל, ובפרט מפנימיות התורה [שהאור שבה מגרש את החושך, שהיא] נקראת "אילנא דחיי דלית תמן לא קשיא" ("אילן החיים שאין שם קושיות" וכו'), כפי שכתוב:

"ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ" (זכריה יג ב) –

כל זה דוחה את ה"חושך" – הן המחשבות הבאות מהצד ה"חשוך",

וכבר ידוע שהמחשבה משוטטת תמיד (ולא כמו הדיבור, שיש בו עֵת לְחָשׁוֹת מִלְּדַבֵּר),

ודחיית מחשבה בלתי-רצויה היא דוקא על ידי מחשבת קודש.

מתוך "אגרות קודש", חלק י"ג, מכתב ד'תח.
מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'.

Leave a Comment

Related Posts