ה' במנחם אב – יום הילולת האר”י הקדוש

רבי חיים ויטאל: "מלא תורה כרמון ... בקי בשיחת אילנות בשיחת עופות בשיחת מלאכים… יודע בחכמת הגלגול מי חדש ומי ישן ..."

by R24App
565 views

הגה"ק מוה"ר יצחק לוריא אשכנזי – האר"י הקדוש, המקובל האלוקי וראש המקובלים האחרונים, נולד בירושלים בשנת רצ"ד. לפי המסורת הקבלית, נשמתו של האריז"ל היתה גם נשמת בצלאל בן אורי – האמן והאדריכל הראשי שהועסק בתכנון המשכן בימי משה רבינו.

הוא איבד את אביו בגיל שמונה שנים ואמו ירדה לקהיר במצרים לגור עם אחיה, המוכס העשיר ר' מרדכי פרנסיס. הדוד קרב את הנער יצחק באהבה רבה, ובהיותו בן חמש עשרה שנים נתן לו את בתו לאישה.

האר"י גר במצרים 28 שנים. את 6 השנים האחרונות לחייו במצרים הוא הקדיש ללימוד ספר הזוהר. בתקופה הזו הוא התבודד כמה שנים בבית קטן ליד חופי הנילוס, סמוך לקהיר, ושקד שם על התורה ועל העבודה. הוא היה חוזר לביתו רק בערבי שבתות ולא היה מדבר עם בני ביתו אלא בלשון הקודש.

הידיעות שבידינו על שנות חייו של האר"י במצרים הן מועטות ביותר, אך ידוע שהוא אף למד אצל אליהו הנביא במשך 7 שנים. בעצם כל הדרך בלימוד תורה הקבלה שהקים האריז”ל – היא הלימוד והחכמה שהוא קיבל מאליהו הנביא. ביחד עם סתרי החכמה, האריז”ל קיבל מאת אליהו הנביא ידע עמוק על העולם.

 

כך מגלה תלמידו של האריז"ל, רבי חיים ויטאל, בספרו "עץ חיים":

– … הרב הגדול האלקי החסיד מורי ורבי כמהר"ר יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה מלא תורה כרמון במקרא במשנה בתלמוד בפלפול במדרשים והגדות, במעשה בראשית במעשה מרכבה

• בקי בשיחת אילנות בשיחת עופות בשיחת מלאכים
• מכיר בחכמת הפרצוף הנזכר כרשב"י בפרשה ואתה תחזה
• יודע בכל מעשי בני אדם שעשו ושעתידים לעשות יודע במחשבות ב"א טרם יוציאום מן הכח אל הפועל
• יודע עתידות וכל הדברים ההווים בכל הארץ ולמה שנגזר תמיד בשמים
• יודע בחכמת הגלגול מי חדש ומי ישן ואיפת האיש ההוא באיזה מקום תלויה באדם העליון ובאה"ר התחתון
• יודע בשלהבת הנר ולהבת אש דברים נפלאים מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים ומתעסק עמהם בחכמת האמת
• מכיר בריח האדם כל מעשיו ע"ד ההו' ינוקא בפ' בלק וכל החכמות הנזכרים היו אצלו כמונחים בחיקו בכל עת שירצה בלתי יצטרך להתבודד ולחקור עליהם…

—–

מסופר כי בתום שבעת השנים, התגלה אל האריז"ל אליהו הנביא ואמר לו שעליו לעלות לצפת, ושם ימצא את ר' חיים ויטאל, "אותו תמשח תחתיך, תסמוך ידך עליו ומסור לו כל חכמתך, כי הוא ימלא מקומך, וכל עצמותך לא באת לעולם אלא לתקן נשמתו של רבי חיים, כי היא נשמה יקרה" – ובשנת ש"ל, כשנתיים ומחצה לפני פטירתו, עלה האר"י ממצרים לצפת.

האריז"ל שהיה אז בן 36 עזב בשמחה את מצרים ועלה לארץ ישראל יחד עם משפחתו ואמו. הוא שהה שנתיים בצפת ועזב את העולם בגיל 38. כפי שחזה אליהו הנביא, זה קרה לאחר שגילה את סודות התורה ושיטת הקבלה לתלמידו הגה"ק מוה"ר חיים וויטאל, ולתלמידיו (הנקראים "גורי האר"י") שהמשיכו והפיצו את תורתו.

תורתו של האר"י נכתבה בעיקר על ידי תלמידו המובהק רבי חיים ויטאל, ונערכה על ידו בכמה מהדורות. מתוך כתבי האר"י יצאו לאור ספרים רבים, ביניהם: "עץ חיים", "שמונה שערים", "אוצרות חיים", "מבוא שערים".

חסידות חב"ד, הבאה כהמשך ישיר לחסידות הכללית, הינה בעצם תנועה הנוהגת על פי הנהגותיו של האריז"ל, ומהווה המשך ישיר לתורתו.

Leave a Comment

Related Posts