א' במנחם-אב – ראש חודש

הרבי: "מהפכים את הענינים הבלתי-רצויים דהירידה בחודש אב להעלי' הכי גדולה - "מנחם"...

by R24App
548 views

 

חודש מנחם-אב הוא החודש החמישי לחודשי השנה, על פי הנאמר בתורה על חודש ניסן: "החודש הזה לכם ראש חדשים". בימיו הראשונים של החודש נוהגים מנהגי אבלות המזכירים על חורבן בית המקדש (מצד אחד) ומחזקים את הציפייה לבנייתו – בקרוב בימינו! ואילו המשכו נחשב לזמן שמח.

הרבי מגלה שהתכונות ההופכיות האלה של החודש משתקפות גם בשמו.

מדברי הרבי:

– … וכמודגש גם בשמו של החודש (כפי שנקרא ע"פ "מנהג ישראל (אשר) תורה היא") – "מנחם אב", שלפני "אב" (לפני שם החודש בתורה) מקדימים "מנחם" – נחמת הגאולה, המורה שבחודש זה תבוא נחמת הגאולה ("מנחם"), הנחמה על כל עניני אב, על ידי שמהפכים את הענינים הבלתי-רצויים דהירידה בחודש אב להעלי' הכי גדולה – "מנחם" (משיחות ש"פ דברים, ה'תנש"א).

 

מנהגי תשעת הימים מראש חודש אב ועד לתשעה באב:

• נוהגים שלא לשתות יין ולא לאכול בשר (חוץ מבשבתות וסעודות מצווה).

• נוהגים שלא ללבוש בגדים מכובסים (ולכן נוהגים ללבוש את כל הבגדים הנדרשים לפני ראש חודש, ובדיעבד,  בשעת הדחק ניתן לדרוך על הבגדים ששכחו ללבוש כדי שצורתם תאבד).

 

עם שאלות בנוגע לדינים ומנהגים של תשעת הימים מומלץ לפנות לרב. 

Leave a Comment

Related Posts