למצוא אוצרות וסגולות בתוך כל אחד

by R24App
559 views

 

מתוך המכתב של הרבי:

– …בקשר לתפקידו בפיתוח של הנמצא מתחת לאדמה וכו'.

בוודאי שמע כבודו הפתגם הידוע של רבנו הבעל שם טוב [מייסד תנועת החסידות] בביאור הכתוב:

"כי תהיו אתם ארץ חפץ" (מלאכי ג יב)

שכל אחד ואחת מבני ובנות ישראל נמשלו ל"ארץ", אשר כל אוצרות וסגולות חפץ חבויים בה, אלא שצריך לגלות אותם על ידי חפירה ופיתוח, לפעמים על ידי הסרת שכבה קלה לפי ערך של עפר, ולפעמים על ידי חפירה בעומק.

כן הוא בכל אחד ואחת מישראל שבנפשם ובנשמתם פנימה חבויים ושמורים אוצרות וסגולות ותכונות נפש שאין לשערם, אלא שצריך להוציאם מן הכח אל הפועל.

והרי זהו בעצם מיסודות תורת החסידות בכלל וחסידות חב״ד בפרט, לגלות את הטוב שבכל אחד ואחת מישראל, מתוך אהבת ישראל, וכמים הפנים לפנים. ואף זו מסגולות בני עם סגולה שלב ישראל ער הוא…

מתוך הספר "אגרות קודש", חלק כ"ו, ע' שט-י.

מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'.

Leave a Comment

Related Posts